Onze kernwaarden

1. Houd van God met heel je hart, ziel, kracht en verstand.
2. Houd van anderen - zelfs vijanden - als jezelf.
3. Houd van elkaar zoals Jezus van jou houdt.

 

Wat wij geloven

Over de Bijbel

Wij geloven dat de Bijbel is geschreven door veel mannen die door God zijn geïnspireerd. Wij geloven dat God ervoor kiest om zichzelf te openbaren en zijn woord tot ons te spreken door de verhalen en literatuur van de Bijbel, en dat elk document deel uitmaakt van een verenigd verhaal dat naar Jezus leidt.

Over God

Wij geloven in één God die bestaat in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, die naar de aarde kwam om een ​​verbroken relatie tussen de Vader en de hele mensheid te herstellen.

Over de mensheid

Wij geloven dat alle mannen en vrouwen zijn geschapen naar het beeld van God om in perfecte harmonie met hem te leven, maar dat wij door ongehoorzaamheid een relatie met Hem hebben afgewezen. Daarom zijn mensen dood in zonde en is het onmogelijk deze relatie te herstellen door onze eigen inspanningen.

Over verlossing

Wij geloven dat door het volmaakte leven dat Jezus leefde en in de dood aan een kruis legde als betaling voor de zonde van alle mensen. Daarna weer tot leven gewekt en zo onze relatie met God mogelijk maakt, als wij ervoor kiezen Jezus te aanvaarden als onze Heer en Redder. Door de aan ons verleende genade en het geloof dat wij hebben in de dood, begrafenis en opstanding van Jezus, uitgedrukt door de doop, worden ook wij opgewekt tot het eeuwige leven. Door de doop ontvangen wij ook de gave van de Heilige Geest in ons hart.

Over discipelschap

Wij geloven dat discipelschap een unieke relatie is waarin gelovigen in Jezus ervoor kiezen in alle opzichten te leven zoals hij deed, door zijn onderwijs te volgen en zijn daden na te volgen. Als wij Hem volgen en ons overgeven aan de wil van de Heilige Geest, beginnen wij de voordelen van het eeuwige leven te ervaren en nemen wij deel aan het brengen van Gods koninkrijk op aarde.

Over de kerk

Wij geloven dat de kerk een bewegend lichaam is, gelovigen met Jezus als hoofd. We komen samen in liefde om te groeien in onze relatie met God en gemeenschap met elkaar, en om het goede nieuws van redding door Jezus aan de hele wereld te delen.

 
ABK

Ervaar het overal

Kies uit meer dan 1200 Bijbelvertalingen in meer dan 900 talen, op je computer, telefoon, of tablet -- waarvan vele beschikbaar zijn als Luisterbijbel.

Download de gratis app en krijg toegang op je bladwijzers, notities en leesplannen vanaf elke plek. Geniet van honderden vertalingen, inclusief audio, alles op je mobiele apparaat.

App Store
Google Play

ABK

Help je kinderen Gods Woord lief te hebben

Een gratis Bijbel ervaring voor je kinderen.
Geanimeerde verhalenboek app voor smartphones en tablets.

Kleurrijke illustraties met animaties die worden geactiveerd door aanraking.
Spelletjes en activiteiten helpen kinderen te herinneren wat ze geleerd hebben.

App Store
Google Play

 


Copyright © 2022 Geloven.eu
onderdeel van de vzw De plaatselijke gemeente van Christus te Roeselare
All Rights Reserved