Welkom bij Geloven.eu

Overal ter wereld komen gelovigen samen om God eer te geven, te danken, te aanbidden.

Wij zijn een gemeente van Christus en hiermee bedoelen wij een plaatselijke groep christenen, leden van het lichaam van Christus. Wij geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, het Hoofd van Zijn gemeente. Wij vereren en dienen God op basis van de Heilige Schriften, de Bijbel.

We zijn ongebonden en hebben geen centraal hoofdkwartier of president. Het hoofd van de kerk is niemand anders dan Jezus Christus (Efeziërs 1:22-23).

Wij zijn autonoom en het is het Woord van God dat ons verenigt in één geloof (Efeziërs 4:3-6). Wij volgen de leer van Jezus Christus en niet de leer van de mens. Wij zijn alleen christenen!

" Kom. Kom!
Laat ons HEM aanbidden "


Vier met ons mee

Elke zondag komen wij samen om Hem te eren en te danken. We bidden en zingen samen, lezen de Bijbel en bouwen elkaar op.

Wij nodigen U vrijblijvend uit om samen met ons de volgende eredienst bij te wonen in Roeselare.

U bent van harte welkom op zondag 21 juli om 10 uur in Ontmoetingscentrum Trax, Zaal Repetitie 2.
Meer info....

Psalm 122:1

 

Je hoort er bij

De kernboodschap van het Evangelie is heel eenvoudig en voor iedereen. Het is de boodschap over God en Zijn Zoon, Jezus. De vraag is natuurlijk ook hoe Jij dit in plaatje past?
Het gaat over leven en dood, leven na de dood en de keuze die wij uiteindelijk allemaal moeten maken, ook jij.

We leggen het alles in 6 stappen uit. De boodschap van Christus voor jou!

Bijbelstudie

Gratis BijbelstudieBen jij geïnteresseerd om meer te weten over onze leer en over onze Heer en Meester, Jezus Christus?
Contacteer ons. Ook bijbelstudies via de briefwisseling (post of mail) zijn beschikbaar.
 


Copyright © 2022 Geloven.eu
onderdeel van de vzw De plaatselijke gemeente van Christus te Roeselare
All Rights Reserved